X
Введіть слово для пошуку

Місія

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ: ЗАХИСТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА АВТОРИТЕТУ ПРАВОСУДДЯ

 • Незалежний орган суддівського врядування:
  • формується за принципом політичної нейтральності та професійності;
  • відповідно до стандарту Ради Європи у складі більшість суддів, обраних суддями;
  • члени ВРП призначаються на підставі відкритих конкурсів.

 

 • Головний орган в питаннях суддівської кар’єри:
  • ухвалює рішення про призначення, звільнення, переведення суддів;
  • відповідає за формування доброчесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів.

 

 • Єдиний дисциплінарний орган щодо суддів:
  • контролює додержання закону та етики в діяльності суддів і прокурорів;
  • розгляд дисциплінарних справ щодо суддів здійснює прозоро;
  • рішення про притягнення до відповідальності ухвалюються дисциплінарними палатами, скарги на рішення розглядаються ВРП у пленарному складі.

 

 •  Роль в притягненні судді до кримінальної відповідальності:
  • надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
  • ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

 

 • Голос правосуддя у законодавчому процесі:
  • надає обов’язкові до розгляду висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, статусу суддів чи судоустрою;
  • узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, статусу суддів та судоустрою.

 

 • Сприяє фінансовій незалежності судів:
  • надає пропозиції щодо видатків Державного бюджету України на судову систему;
  • погоджує перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;
  • затверджує нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів.

 

 • Участь у формуванні належного професійного корпусу державних службовців у системі правосуддя:
 • затверджує регулятивні положення щодо проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у системі правосуддя;
 • затверджує персональний склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

 

Конституція України (витяг)

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;

2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;

8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;

9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.