X
Введіть слово для пошуку

Нормативні акти

Конституція України

Закон України «Про Вищу раду правосуддя»

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Закон України «Про Вищий антикорупційний суд»

Регламент Вищої ради правосуддя

Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача)

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)

Закон України «Про Вищу раду юстиції»
{Закон втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

Регламент Вищої ради юстиції
{Регламент втратив чинність на підставі рішення Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17}

Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них

Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»

Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 141/2015 «Про Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції»

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» (витяг)

Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2001 №14-рп/2001

Рішення Конституційного Суду України від 27.03.2002 № 7-рп/2002

Рішення Конституційного Суду України від 21.05.2002 № 9-рп/2002

Рішення Конституційного Суду України від 16.05.2007 № 1-рп/2007

Рішення Конституційного Суду України від 17.04.2008 № 7-рп/2008

Рішення Конституційного Суду України від 18.09.2008 № 18-рп/2008

Рішення Конституційного Суду України від 11.03.2011 №2-рп/2011

Рішення Конституційного Суду України від 16.06.2011 №5-рп/2011

Рішення Конституційного Суду України від 21.06.2011 № 7-рп/2011

Рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 № 2-р/2020

Рішення Конституційного Суду України від 11.03.2020 № 4-р/2020

Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 № 10-р/2020

Положення про секретаріат Вищої ради правосуддя

Рішення РСУ № 1 від 04.02.2016 «Про затвердження Коментаря до Кодексу суддівської етики»

Рішення РСУ № 2 від 04.02.2016 «Щодо Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів»

Порядок стажування громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в секретаріаті Вищої ради правосуддя