X
Введіть слово для пошуку

Омельчук Олег Миколайович

Назва документа Файл для завантаження Кількість сторінок
1. Заява Документ 2
2. Автобіографія Документ 7
3. Мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради правосуддя Документ 2
4. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України Оприлюднення не передбачено відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» -
5. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) Документ 4
6.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Декларація родинних зв’язків
Декларація доброчесності судді

 

Документ
Документ 2
Документ 3

 

9
1
3

7.

Копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

Документ
Документ 2
Документ 3
Документ 4
Документ 5

2
2
2
1
1

8.

Довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави

Оприлюднення не передбачено відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

-

9.

Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

Оприлюднення не передбачено відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

-

10.

Письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів

Документ 1

11.

Письмова заява про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання (призначення) членом Вищої ради правосуддя

Документ 1

12.

Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки

Документ 1

13.

Згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону

Документ 1

14.

Копія документа, що підтверджує відповідний статус

Документ

1