X
Введіть слово для пошуку

Повідомити про корупцію

Шановні працівники Вищої ради правосуддя!

Відповідно до положень частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі також – Закон) державні органи забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

З метою виконання вимог даного Закону Вищою радою правосуддя забезпечено належні умови для повідомлень працівниками (у тому числі анонімно) про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень або вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом:

 • повідомлення через спеціальну телефонну лінію Вищої ради правосуддя: (044) 481-06-07 (внутрішній: 06-07);
 • створення рубрики «Повідомлення про корупцію» на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя;
 • шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: e-zapyt@hcj.gov.ua.

Спеціальна телефонна лінія Вищої ради правосуддя працює щоденно (за винятком святкових і вихідних днів) з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити одну або декілька ознак, зокрема:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо отримання пільг, послуг і майна органами державної влади;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси, контактного телефону, електронної адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт,  електронну пошту Вищої ради правосуддя, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Зразок форми Повідомлення про корупцію.

Зразок форми Анонімного повідомлення про корупцію.

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону.

Електронне повідомлення про корупцію.