X
Введіть слово для пошуку

Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ юстиції правосуддя в Україні (ПРАВО-JUSTICE)»

Донор Проекту – Європейський Союз.

Основний виконавець Проекту – Французька Агенція міжнародної технічної допомоги (Expertise France) з головним офісом в м. Парижі.

В Україні Проект реалізується командою експертів під керівництвом пана Довидаса Віткаускаса (Литва). Головним міжнародними експертом, який відповідає за реалізацію Компоненту 2 Судова влада, є пані Анна Адамска-Галлант (Польща). 

Відповідно до реєстраційної картки від 18 квітня 2018 року № 3835, зареєстрованої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,    Вища рада правосуддя є єдиним бенефіціаром та реципієнтом Проекту ЄС «ПРАВО-JUSTICE».

Партнери Проекту ЄС «ПРАВО-JUSTICE» з Української Сторони: Верховний Суд, ДСАУ, ВККСУ, Рада з питань судової реформи, Міністерство юстиції та інші органи державної влади України.

Керівний Комітет – наглядовий та управлінський орган Проекту ЄС «ПРАВО-JUSTICE», який, з-поміж іншого, має такі повноваження: нагляд за просуванням Проекту та моніторинг впровадження усієї діяльності Проекту; оцінювання діяльності Проекту та її звітів; надання рекомендацій, за необхідності; спільне обговорення та визначення критичних моментів та «вузьких місць» у процесі подальшої імплементації Проекту разом з наданням пропозицій та обговоренням шляхів усунення недоліків з метою вирішення визначених проблем тощо.

Засідання Керівного Комітету проводяться під головуванням представника Вищої ради правосуддя, який діє як Голова Керівного Комітету. Представник Міністерства юстиції є Заступником Голови.

 

Проект ЄС «ПРАВО-JUSTICE» складається з 4-х Компонентів.

Компонент 1 Управління реформою сектору юстиції

Цей компонент присвячений підтримці установ сектору юстиції з метою покращення стратегічного планування, реалізації реформ та процедури бюджетного планування.

Заходи, що реалізуються у межах цього компоненту, спрямовані на ефективну реалізацію на загальнонаціональному рівні Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки та Плану дій щодо виконання положень Стратегії.

Компонент 2 Судова влада та суміжні установи

Цей компонент присвячений реформі судової влади (та органів прокуратури).

Заходи, що реалізуються у межах цього компоненту спрямовані на підвищення рівня незалежності, якості, ефективності, прозорості та доброчесності судової системи (у тому числі органів прокуратури).

Компонент 3 Виконання судових рішень

Цей компонент присвячений виконанню судових рішень у цивільних та адміністративних справах; виконанню рішень ЄСПЛ та виконанню кримінальних покарань, зокрема, через службу пробації.

Компонент 4 Електронна юстиція

Цей компонент присвячений розробці адекватних інформаційних інструментів та інфраструктурних рішень для установ сектору юстиції з особливим акцентом на програмування електронного документообігу, електронних довірчих послуг та цифрової ідентифікації; удосконалення послуг державної реєстрації майна та юридичних осіб, розробка нових реєстрів; розробка електронних інструментів для полегшення пошуку рішень ВС; сприяння стандартизації та автоматизації бізнес-процесів у виконавчій службі та службі пробації тощо.