X
Введіть слово для пошуку

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх»

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх» ґрунтує свою діяльність на здобутках попередніх програм USAID «Справедливе правосуддя» та «Нове правосуддя»,  використовує досягнення для координації тісної співпраці з українськими партнерами, проєктами USAID та Уряду США, іншими проєктами міжнародних донорських організацій в Україні.

Період реалізації

 • 1 жовтня 2021 року – 30 вересня 2026 року (5 років).

Мета

 • Просування ідеї справедливості для всіх і кожного, хто шукає захисту порушених прав, заради ефективного реагування на правові проблеми і потреби українців через удосконалення системи правосуддя, поліпшення послуг у сфері юстиції та залучення суспільства. Програма USAID «Справедливість для всіх» надає підтримку Україні в просуванні орієнтованого на потреби людини правосуддя у тісній співпраці з українськими й міжнародними партнерами.

Завдання

 • Сприяти зміцненню незалежності, підзвітності та дієвості установ системи юстиції і судової влади;
 • Надавати підтримку в покращенні доступу до служб та якісних послуг, орієнтованих на потреби людей, а також урізноманітненні способів вирішення правових проблем;
 • Посилити спроможність громадянського суспільства і активних громадян здійснювати моніторинг стану підзвітності судової системи та якості правових послуг і сприяти зростанню суспільного запиту на успішне завершення судової реформи.

Місія

 • Допомога уряду і громадянському суспільству утвердити в Україні верховенство права задля забезпечення справедливості для всіх і кожного.

Бачення

 • Орієнтована на потреби людини правова система. Якісні послуги. Залучене суспільство.

Партнери

 • Верховна Рада України, зокрема Комітет з питань правової політики, Комітет з питань правоохоронної діяльності, а також Комітет з питань освіти, науки та інновацій і Комітет з питань антикорупційної політики;
 • Офіс Президента України, Комісія з питань правової реформи та Офіс Національної інвестиційної ради;
 • Офіс Генерального прокурора;
 • Установи судової влади, включно з Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України, Національною школою суддів України, Державною судовою адміністрацією України, Верховним Судом, Вищим антикорупційним судом, Громадською радою доброчесності, окремими судами та суддями;
 • Уряд України, включно з Міністерством юстиції та Координаційним центром з надання правової допомоги, Міністерством освіти і науки, а також Міністерством цифрової трансформації та Урядовим уповноваженим з питань гендерної політики;
 • Організації громадянського суспільства та професійні асоціації, зокрема Національна асоціація адвокатів України, Асоціація правників України, Асоціація приватних виконавців України, Національна асоціація медіаторів України та Національна асоціація жінок-юристок України («ЮрФем»);
 • Громадські центри правосуддя;
 • Правничі школи;
 • Незалежні ЗМІ та журналісти, що проводять журналістські розслідування і висвітлюють хід судової реформи.

Напрями діяльності

 • Система правосуддя
 • надання експертної допомоги задля вдосконалення правової та нормативної бази відповідно до міжнародних та європейських стандартів;
 • посилення антикорупційних заходів в судовій системі та зміцнення ролі судової влади у більш широкому порядку денному щодо подолання корупції в Україні;
 • посилення рівня суддівської підзвітності та сприяння вдосконаленню дисциплінарних процедур щодо суддів;
 • створення умов для впровадження ефективного суду присяжних;
 • просування ідеї активного представництва і лідерства жінок та інших недостатньо представлених груп на посадах, пов’язаних з ухваленням суспільно важливих рішень;
 • підвищення ефективності системи примусового виконання судових рішень;
 • підвищення ефективності діяльності судів та якості судових послуг за допомогою сучасних інструментів судового адміністрування, включно з цифровими технологіями.
 • Сервіси
 • підтримка урядових і неурядових партнерів у забезпеченні рівного доступу до правосуддя і справедливості для всіх;
 • сприяння розширенню мережі та забезпеченню сталості громадських центрів правосуддя;
 • підтримка інтеграції послуг у сфері юстиції з іншими державними та приватними послугами (наприклад, у сфері охорони здоров’я, працевлаштування, захисту інших соціальних прав);
 • сприяння широкому використанню громадянами та бізнесом альтернативних способів вирішення спорів, включно з медіацією і арбітражем;
 • підтримка розвитку і впровадження інновацій через залучення нових гравців у сектор правосуддя, в тому числі через розвиток партнерських відносин з приватним сектором та громадянським суспільством.
 • Суспільство
 • підвищення обізнаності громадськості про процес відправлення правосуддя та принцип верховенства права для формування в суспільстві правової культури та поваги до закону;
 • стимулювання інтересу громадян до активного використання чинного законодавства для вирішення правових проблем, щоб впливати на зміни та протидіяти корупції;
 • підтримка співпраці громадянського суспільства з інститутами правової системи задля виконання Україною зобов'язань по втіленню ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
 • посилення навчальних програм та методів підготовки правників на основі розвитку навичок, необхідних для юридичної практики, щоб підготувати випускників до професії;
 • зміцнення системи, механізмів та контролю забезпечення якості юридичної освіти.