X
Введіть слово для пошуку

Програма USAID з реформування сектору юстиції "Нове правосуддя"

Період: жовтень 2016 року - лютий 2021року

Мета: Програма «Нове правосуддя» реалізується з метою надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, громадянському суспільству та народу України у здійсненні судової реформи з урахуванням конституційних змін 2016 року та Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. 

Програма «Нове правосуддя» буде ґрунтувати свою діяльність на здобутках Проекту USAID «Справедливе правосуддя» та використає його досягнення для координації тісної співпраці із українськими партнерами, проектами USAID та Уряду США й іншими проектами міжнародних донорських організацій в Україні, зокрема: 

з українськими партнерами:

 • Установами судової влади - Вищою радою правосуддя (ВРП), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Радою суддів України (РСУ), З’їздом суддів України, Національною школою суддів України (НШСУ), Державною судовою адміністрацією України (ДСА), Верховним Судом, окремими судами та суддями, а також Національною Асоціацією адвокатів України;
 • Урядом України - Кабінетом Міністрів, Міністерством юстиції (Мін’юст);
 • Міністерством фінансів (Мінфін), Міністерством освіти і науки (МОН) та Національним агентством із запобігання корупції;
 • Адміністрацією Президента, зокрема з Радою з питань судової реформи;
 • Верховною Радою України (Парламентом), зокрема з Комітетом з питань правової політики та правосуддя, Комітетом з питань освіти і науки тощо;
 • Конституційною комісією, а саме з робочими групами з питань правосуддя та прав людини;
 • громадянським суспільством, зокрема з Асоціацією адвокатів України, Асоціацією суддів України та правозахисними організаціями;
 • правничими школами; та
 • незалежними ЗМІ/журналістами, що проводять журналістські розслідування. 

Завдання:

1) Зміцнити суддівську незалежність та самоврядування шляхом:

 • Надання консультацій судовій владі щодо: інституційного розвитку нової Вищої ради правосуддя (ВРП); переходу від чотирьох ланкової судової системи до трьох ланкової; реструктуризації Верховного Суду та місцевих судів; створення нових судів; та створення Громадської ради доброчесності при ВККСУ;
 • Організації програм обміну – навчальних візитів українських суддів до США та ЄС з метою отримання досвіду від закордонних колег щодо зміцнення суддівської незалежності та доброчесності;
 • Підтримки ВРП у налагодженні системи роботи по притягненню суддів до дисциплінарної відповідальності;
 • Надання експертної допомоги в організації та проведенні конкурсного добору суддів та працівників суду, зокрема допомога у виробленні критеріїв добору та рекрутингу;
 • Підвищення підзвітності та прозорості шляхом надання допомоги судовій владі у впровадженні ефективної системи звітності, зміцненні захисту людей, які інформують про недоліки, щільнішій координації роботи з антикорупційними органами, та у підвищенні контролю з боку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ;
 • Посилення інституційної спроможності Державної судової адміністрації (ДСА) у розробці бюджетних запитів та управлінні бюджетом судової системи для забезпечення процесу реформування судочинства відповідними ресурсами;
 • Подальшої підтримки зміцнення спроможності Національної школи суддів у підготовці нових суддів та поглибленні професійних знань діючих суддів;

2) Підвищити підзвітність та прозорість судової влади шляхом:

 • Підвищення рівня обізнаності населення щодо судової реформи;
 • Експертної допомоги Парламенту України у налагодженні ефективного парламентського контролю за діяльністю судової гілки влади;
 • Підтримки громадянського суспільства та ЗМІ у здійсненні ретельного моніторингу діяльності судової системи;
 • Сприяння покращенню співпраці між судовою владою та антикорупційними органами щодо перевірки та попередження випадків корупції в середині судової системи;
 • Підвищення спроможності представників судової влади у проведенні освітньо-просвітницької роботи серед громадян та ЗМІ щодо реформ; 
 • Підтримки процесу впровадження системи відкритого електронного декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру суддями і працівниками апарату суду;

3) Сприяти удосконаленню судового адміністрування через:

 • Підвищення рівня судових послуг для громадян шляхом використання карток громадянського звітування;
 • Підвищення ефективності документообігу та управління рухом справ в суді шляхом використання ІТ та систем електронного правосуддя;
 • Підвищення професійних стандартів та саморегуляції правничої професії;
 • Покращення доступу громадян до медіації та арбітражу як додаткових можливостей вирішення їхніх правових спорів у позасудовому порядку;

4) Підвищити якість правничої освіти заради покращення професійної підготовки кадрів для судової системи:

 • Підтримка процесу вироблення Національної стратегії реформування процесу підготовки правників, стандартів правничої освіти і вдосконалення вимог акредитації;
 • Вдосконалення спроможності викладачів права у покращенні якості викладання та навчання;
 • Сприяння переорієнтації правничих шкіл на формування у студентів необхідних для практики вмінь й навичок;

5) Розширити можливості доступу до правосуддя та захисту прав людини:

 • Сприяння підвищенню доступності судів для малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, ЛГБТІ, людей з інвалідністю, етнічних меншин та інших вразливих груп населення;
 • Підвищення якості захисту судами прав людини для вразливих груп населення.