X
Введіть слово для пошуку

Проєкт Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду»

Проєкт є продовженням підтримки Радою Європи розвитку судової влади в Україні і покликаний допомогти українським органам влади втілити досягнення, отримані від реалізації попередніх проєктів Ради Європи у сфері правосуддя. Проєкт узгоджується з відповідними пріоритетними напрямами, передбаченими Планом дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» (2023-2026), підготовленими в ході інтенсивних консультацій з органами державної влади України.

Проєкт, офіційне відкриття якого відбулося 27 березня 2023 року, впроваджуватиметься 24 місяці Відділом програм співробітництва Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи.

Мета

Основною метою Проєкту є сприяння розвитку української системи правосуддя у відповідності до європейських стандартів через удосконалення законодавства і судової практики, а також підтримка діяльності органів судового самоврядування в умовах війни та післявоєнного періоду.

Проєкт має на меті надати підтримку в:

 • розвитку законодавства щодо судоустрою в умовах війни та післявоєнного періоду, включаючи питання відшкодування шкоди, завданої війною;
 • розвитку практики національних судів у відповідності до стандартів Ради Європи (зокрема, статті 6 Європейської конвенції з прав людини) у воєнному контексті;
 • розвитку практики національних судів у справах щодо відшкодування шкоди, завданої війною;
 • розвитку практики національних судів в контексті вимоги статті 6 Європейської конвенції з прав людини щодо єдності судової практики, а також щодо застосування принципу юридичної визначеності;
 • підвищенні рівня знань і навичок суддів та адвокатів у застосуванні Європейської конвенції з прав людини;
 • сприянні розвитку діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідності до стандартів Ради Європи;
 • сприянні діяльності Ради суддів України в забезпеченні незалежності судової влади;
 • посиленні спроможності національних органів влади виконувати рішення Європейського суду з прав людини, зокрема у групах справ Бурмич (невиконання рішень національних судів), Волков (дисциплінарна відповідальність суддів, звільнення суддів) та Меріт/Науменко (надмірна тривалість судового провадження).

Цілі

 • Організація та функціонування судової системи в Україні в умовах війни та післявоєнного відновлення відповідають стандартам і рекомендаціям Ради Європи, зокрема, статті 6 Європейської конвенції з прав людини (право на справедливий суд).

Заходи Проєкта:

 • аналіз законодавства;
 • дослідження судової практики з питань дотримання стандартів РЄ;
 • підтримка спроможності суддів та адвокатів;
 • підтримка органів влади у розвитку механізму відшкодування шкоди, завданої війною.
 • Функціонування системи органів суддівського самоврядування в Україні відповідає стандартам і рекомендаціям Ради Європи.

Заходи Проєкта:

 • аналіз законодавства;
 • дослідження практики здійснення дисциплінарного провадження щодо судді;
 • підтримка спроможності органів суддівського врядування в застосуванні стандартів РЄ;
 • підтримка спроможності органів суддівського врядування  в забезпеченні незалежності судової влади.
 • Розроблена система заходів для подолання проблем, які спричиняють порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини у контексті тривалого невиконання рішень національних судів (група справ Європейського суду з прав людини «Бурмич та інші проти України), надмірної тривалості судового провадження (група справ Європейського суду з прав людини «Меріт/Науменко проти України»), порушення стандартів щодо незалежності суду (звільнення суддів, притягнення суддів до відповідальності, група справ «Волков проти України»).

Заходи Проєкта:

 • аналіз законодавства;
 • дослідження судової практики;
 • підтримка розробки та впровадження комплексної системи заходів для подолання проблем, які призводять до відповідних порушень.

Національні партнери

 • Верховний Суд
 • Вища рада правосуддя
 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України
 • Рада суддів України
 • Національна школа суддів України
 • Комітет Верховної Ради України з питань правової політики
 • Міністерство юстиції України (Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, Координаційний центр з надання правової допомоги)

Партнерські органи в Раді Європи

 • Європейський суд з прав людини
 • Консультативна рада європейських суддів (CCJE)
 • Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ)
 • Департамент з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини

Інструменти

Досягнути цілей Проєкту планується, зокрема, за допомогою здійснення аналізу законодавства та практики національних органів влади, формування оглядів законодавства і практики органів влади держав-членів Ради Європи, надання рекомендацій національними та міжнародними експертами Ради Європи, створення дискусійних майданчиків для обговорення актуальних питань, організації тренінгів, круглих столів, конференцій.