X
Введіть слово для пошуку

Проєкт Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»

ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЕКТУ:

Надання підтримки Україні у забезпеченні доступного, повного та ефективного правосуддя через виконання рішень, в яких встановлено порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

Ціль 1

Надати підтримку Україні у виконанні встановлених заходів щодо проблеми невиконання рішень національних судів в рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Жовнер проти України», «Юрій Миколайович Іванов проти України», «Бурмич та інші проти України».

Ціль 2

Надати підтримку українським органам влади в подальшому запровадженні ефективних засобів правового захисту, що спрямовані на виплату компенсацій та прискорення судових проваджень, а також інших практичних заходів, які мають вживати українські органи влади відповідно до положень процесуальних кодексів України (справи «Світлана Науменко проти України», «Меріт проти України»).

Ціль 3

Надати підтримку Україні в подальшій імплементації стандартів Ради Європи щодо покращення доступу до правосуддя відповідно до рішень Європейського суду з прав людини у справах «Фельдман та Банк Слов'янський проти України», «Церква села Сосулівка проти України», «Віктор Назаренко проти України», «Михайлова проти України».

Ціль 4

Надати підтримку Верховному Суду в створенні ефективних процедур, пов’язаних із взаємодією з Європейським судом з прав людини щодо імплементації Протоколу № 16 до Європейської конвенції з прав людини та перегляду судових рішень після рішень Європейського суду з прав людини (справи «Бочан проти України, №2», «Яременко проти України, №2», «Шабельник проти України, №2»).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

1. Національна стратегія України щодо запобігання невиконання рішень національних судів завершена, затверджена відповідними українськими органами та до 50% її заходів реалізовані або почали реалізовуватися.

2. Національні засоби правового захисту, які стосуються надмірної тривалості судового розгляду, розроблені в межах українського законодавства та починають впроваджуватися паралельно з введенням інших відповідних загальних заходів.

3. Україні надано комплекс рекомендацій щодо покращення доступу до правосуддя з урахуванням зміненої законодавчої й організаційної структури судової системи та відповідних рішень Європейського суду з прав людини, при цьому до 50% рекомендацій реалізовано.

4. Верховному Суду надано підтримку у побудові ефективних процедур щодо взаємодії з Європейським судом з прав людини, з акцентом на імплементацію Протоколу № 16 до Європейської конвенції з прав людини (стосовно запитів про надання консультативних висновків), та щодо перегляду судових рішень після рішень Європейського суду з прав людини.