X
Введіть слово для пошуку

Прийом громадян

Оголошення

З метою попередження виникнення та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (з подальшими змінами) розпорядженням Голови Вищої ради правосуддя від 13 березня 2020 року № 11/0/2-20 «Про додаткові заходи із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОVID-19» (з подальшими змінами) у Вищій раді правосуддя призупинено особистий прийом громадян.

Запроваджені заходи мають тимчасовий характер і діють до завершення установленого на території України карантину.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вищої ради правосуддя
18 травня 2017 року № 1171/0/15-17
(зі змінами, внесеними рішенням
Вищої ради правосуддя від
27 лютого 2018 року № 631/0/15-18)

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя (далі – також Рада).

2. Особистий прийом здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Вищої ради правосуддя, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

У Вищій раді правосуддя особистий прийом громадян проводять такі посадові особи:

Голова Вищої ради правосуддя;
заступник Голови Вищої ради правосуддя;
керівник секретаріату Вищої ради правосуддя;
керівник служби інспекторів Вищої ради правосуддя;
заступник керівника секретаріату Вищої ради правосуддя;
заступник керівника секретаріату – начальник управління з питань суддівської кар’єри;
заступник керівника секретаріату – начальник управління з питань відповідальності суддів і прокурорів;
начальник управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності;
начальник управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян;
начальник правового управління.

(викладено абзац другий пункту 2 у новій
редакції відповідно до рішення Вищої ради правосуддя
від 
27 лютого 2018 року № 631/0/15-18)

Вказані посадові особи при проведенні особистого прийому громадян та працівники відділу забезпечення організації особистого прийому громадян та доступу до публічної інформації управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян (далі – відповідальний підрозділ секретаріату Ради), які організовують особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Особистий  прийом громадян проводиться згідно із  затвердженим графіком у приміщенні Ради за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-А.

Графік прийому громадян затверджується наказом Голови Вищої ради правосуддя.

Прийом громадян здійснюється в дні та години у зручний для громадян час та відповідно до правил внутрішнього розпорядку роботи Ради.

4. Особистий прийом громадян проводиться за попереднім записом.

У разі відсутності будь-кого із зазначених посадових осіб (у зв’язку з перебуванням у відпустці або відрядженні, тимчасовою непрацездатністю тощо) чи неможливості здійснити особистий прийом з інших поважних причин прийом здійснює інша посадова особа згідно із графіком у порядку черговості.

5. Попередній запис на особистий прийом здійснює відповідальний підрозділ секретаріату Ради за адресою: м. Київ,  вул. Студентська, 12-А, а також за телефоном: (044) 489-64-60.

6. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон, зміст порушеного питання, до кого із посадових осіб Ради він звертався раніше з цього питання і яке було прийнято рішення.

Працівник відповідального підрозділу секретаріату Ради, з’ясувавши зміст порушеного питання, надає громадянину рекомендації до якої посадової особи Ради записатися на особистий прийом згідно з графіком прийому громадян та з урахуванням посадових обов’язків особи, яка здійснює прийом. 

Не дозволяється з’ясовувати дані про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Посадовою особою Ради, яка здійснює прийом громадян, при розгляді питання щодо діяльності судді можуть бути надані лише роз’яснення щодо порядку дисциплінарного провадження, вимог до дисциплінарної скарги, а також інформація щодо стану розгляду скарги.

Під час особистого прийому громадян посадовою особою Ради не здійснюються:

  • коментування розгляду дисциплінарних скарг по суті, оцінки судових рішень та дій судді при здійсненні правосуддя;
  • встановлення наявності/відсутності ознак дисциплінарного проступку в діях судді;
  • інші дії, що можуть тлумачитися як втручання у виконання членами Ради та її органами своїх повноважень.

7. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

- при повторному зверненні громадянина з питань, які були розглянуті в Раді по суті в установленому законодавством порядку;
- якщо звертається особа, визнана судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);
- якщо звертається громадянин, який отримав відповідь за підписом Голови Ради з повідомленням про припинення розгляду його звернення;
- якщо вирішення питання, в якому зацікавлений заявник, не належить до компетенції Ради, з роз’ясненнями, до якого органу або посадової особи заявник має право звернутися для його розгляду;
- якщо у письмовому зверненні про запис на особистий прийом не зазначено місце проживання або звернення не підписане автором (авторами), а також якщо з нього неможливо встановити авторство.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну  належність, стать, вік, віросповідання, національність, расу, колір шкіри, етнічне та соціальне походження, майновий стан громадянина, незнання мови звернення.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

Звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, не розглядається.

8. Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, особистий прийом здійснюється на загальних підставах, а у разі потреби – за участю перекладача, присутність якого забезпечується за рахунок іноземних громадян (осіб без громадянства).

9. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості. Черговість прийому громадян визначається відповідно до складеного списку, формування якого закінчується за 7 календарних днів до проведення прийому з метою належної підготовки всіх необхідних матеріалів та інформації.

10. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

-  жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
- ветеранів війни та прирівняних до них осіб, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- Героїв Соціалістичної Праці;
- Героїв Радянського Союзу;
- Героїв України;
- громадян, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні;
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- батьків багатодітних родин;
- інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

11. За два дні до дати прийому списки громадян, які записані на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка його здійснюватиме. Якщо заявники з цього  питання зверталися до Ради раніше, відповідальний підрозділ секретаріату Ради здійснює добірку матеріалів, а також іншої довідкової інформації.

12. Особистий прийом громадян здійснюється протягом часу, визначеного графіком прийому громадян.

13. Перед початком прийому громадяни пред’являють працівникові служби, яка здійснює охорону Ради, та працівникові відповідального підрозділу секретаріату Ради документи, що посвідчують особу, підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи чи ступінь родинного зв’язку.

14. Під час прийому громадян можуть бути присутні також їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках із такими громадянами, перекладач. Копії відповідних документів у такому разі виготовляються відповідальним підрозділом секретаріату Ради та долучаються до матеріалів прийому громадянина.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому забороняється.

15. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає порушені питання, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

16. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів секретаріату Ради або одержувати від них потрібну інформацію.

17. У разі з’ясування під час особистого прийому, що вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Ради, йому надаються роз’яснення, до якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування або підприємства, установи чи організації слід звернутися.

18. Якщо при усному зверненні громадянина вирішити порушені питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то зміст цього звернення фіксує працівник відповідального підрозділу секретаріату Ради на окремому аркуші. Таке звернення розглядається в тому самому порядку, що й письмове. 

19. Дисциплінарні скарги щодо суддів, заяви про порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності подаються виключно в письмовій формі з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством. 

20. Дисциплінарні скарги щодо суддів, заяви про порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, інші письмові чи зафіксовані усні звернення громадян, прийняті на особистому прийомі, обліковуються в журналі особистого прийому громадян, який ведеться у відповідальному підрозділі секретаріату Ради (додаток 1).

Після закінчення особистого прийому громадян відповідальний підрозділ секретаріату Ради передає вказані скарги, заяви, звернення до відділу, який забезпечує реєстрацію та автоматизований розподіл скарг (заяв) відповідно до Інструкції з діловодства у Вищій раді правосуддя та Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради правосуддя при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України.

21. Штамп «Прийом» за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, проставляється на першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на першому аркуші копії цього звернення.

22. Облік особистого прийому громадян здійснює відповідальний підрозділ секретаріату Ради.

23. Інформація про порядок, графік прийому громадян  розміщується на офіційному веб-порталі Вищої ради правосуддя та на інформаційному стенді у будівлі Ради в доступному для вільного огляду громадянами місці.

24. Посадові особи Ради несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» тощо.

 

Начальник управління
по роботі зі зверненнями, запитами
на інформацію та забезпечення організації
особистого прийому громадян                                                                                В.А. Максімова