X
Введіть слово для пошуку

Прийом громадян

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
18 травня 2017 року 
№ 1171/0/15-17
(у редакції рішення Вищої ради правосуддя від
4 липня 2023 року № 681/0/15-23)
 

 

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя.

2. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Вищої ради правосуддя, їх розгляду в межах повноважень Вищої ради правосуддя та відповідно до законодавства.

3. Особистий прийом громадян проводиться Головою Вищої ради правосуддя, заступником Голови Вищої ради правосуддя, а також посадовими особами секретаріату Вищої ради правосуддя відповідно до графіка особистого прийому громадян (далі – Графік), який затверджується наказом Голови Вищої ради правосуддя або особи, яка виконує його обов’язки.

У разі відсутності зазначеної у Графіку посадової особи Вищої ради правосуддя (у зв’язку з перебуванням у відпустці або відрядженні, тимчасовою непрацездатністю тощо) особистий прийом громадян здійснює посадова особа, яка виконує її обов’язки, або інша посадова особа в порядку черговості згідно із Графіком, про що повідомляється громадянин, який прибув або планує прибути на особистий прийом. У разі незгоди громадянина щодо проведення особистого прийому іншою посадовою особою він має право записатися на особистий прийом на іншу дату згідно із Графіком.

4. Організацію особистого прийому громадян забезпечують посадові особи відділу забезпечення організації особистого прийому громадян та доступу до публічної інформації управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян секретаріату Вищої ради правосуддя (далі – відповідальний підрозділ), які у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про Вищу раду правосуддя», цим Порядком та іншими актами законодавства.

5. Особистий  прийом громадян проводиться згідно із  Графіком у приміщенні адміністративної будівлі Вищої ради правосуддя за адресою: 
м. Київ, вул. Студентська, 12-А, або дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням підсистеми відеоконференцзв’язку чи програмного забезпечення ZOOM).

За відсутності обґрунтованої можливості проведення особистогоприйому громадян у приміщенні адміністративної будівлі Вищої ради правосуддя чи на прохання громадянина посадові особи відповідального підрозділу вживають заходів для проведення особистого прийому громадян дистанційно в режимі відеоконференції.

У разі проведення особистого прийому громадян у режимі відеоконференції технічна підтримка (за потреби) забезпечується управлінням інформаційних технологій та захисту інформації секретаріату Вищої ради правосуддя.

Для проведення у Вищій раді правосуддя особистого прийому громадян дистанційно в режимі відеоконференції громадянам необхідно мати доступ до комп’ютерного обладнання із застосуванням мережі Інтернет.

Час проведення особистого прийому громадян визначений у Графіку та може бути продовжений залежно від складності порушених питань.
Рішення про продовження часу особистого прийому приймає безпосередньо посадова особа Вищої ради правосуддя під час проведення особистого прийому громадян.

У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення особистого прийому громадян (оголошення повітряної тривоги, відсутність електроенергії тощо), працівник відповідального підрозділу пропонує громадянинові записатися на іншу дату відповідно до Графіка.

У випадку запізнення громадянина на особистий прийом громадян у Вищій раді правосуддя у визначений час його запис на особистий прийом автоматично анулюється.

6. Запис на особистий прийом громадян у приміщенні Вищої ради правосуддя за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-А, або за телефоном (044) 489-64-60 забезпечує відповідальний підрозділ. Працівник відповідального підрозділу під час реєстрації заяви про особистий прийом громадян записує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (для внутрішньо переміщених осіб – адресу, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція), адресу електронної пошти, контактний номер телефону, зміст порушеного питання, а також з’ясовує, чи звертався громадянин до Вищої ради правосуддя із зазначеного питання раніше.

Працівник відповідального підрозділу під час розмови із громадянином, з’ясувавши зміст порушеного питання, надає громадянину рекомендації щодо запису на особистий прийом згідно із Графіком з урахуванням посадових обов’язків особи, яка здійснюватиме прийом.

Забороняється з’ясовувати відомості про особу громадянина, які не стосуються його звернення.

7. Інформація про запис на особистий прийом громадян, у тому числі в режимі відеоконференції, розміщується на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Список громадян, які виявили бажання записатися на особистий прийом громадян у Вищій раді правосуддя, формується відповідальним підрозділом відповідно до затвердженого Графіка.

8. Під час особистого прийому громадян посадова особа Вищої ради правосуддя:

не надає консультацій із правових питань;

не розглядає питання, яке вирішується виключно в порядку, встановленому процесуальним законодавством;

не надає оцінки рішенням Вищої ради правосуддя, її органів, судовим рішенням та діям судді;

не встановлює наявності / відсутності ознак дисциплінарного проступку в діях судді;

не коментує розгляд дисциплінарних скарг по суті;

не вчиняє інших дій, що можуть тлумачитися як втручання у виконання членами Вищої ради правосуддя та органами Вищої ради правосуддя своїх повноважень.

9. У записі на особистий прийом громадян може бути відмовлено з таких підстав:

вирішення питання, з яким звертається громадянин, не належить до компетенції Вищої ради правосуддя;

громадянин звертається щодо оскарження рішення з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

громадянин закликає до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади;

звернення містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій;

у письмовому зверненні про запис на особистий прийом не зазначено місце проживання та/або адреса електронної пошти, звернення не підписано автором (авторами), а також з нього неможливо встановити авторство.

Забороняється відмова в записі на особистий прийом громадян з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

На особистому прийомі громадян, у разі повторного звернення громадянина, не підлягають вирішенню питання, які були розглянуті у Вищій раді правосуддя по суті у встановленому законодавством порядку.

Про відмову в записі на особистий прийом громадян та причини такої відмови громадянинові надаються відповідні усні роз’яснення.

10. Особистий прийом громадян у Вищій раді правосуддя не проводиться та припиняється, якщо громадянин:

перебуває у стані з явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

вдається до образ, погроз та вчиняє будь-які інші дії, які створюють небезпеку для оточуючих чи посягають на права і свободи людини, її здоров’я;

неетично висловлюється чи має на одязі зображення або текст нецензурного чи образливого змісту;

вчиняє будь-які інші дії, які посягають на громадський порядок та роботу органу в цілому.

11. Посадові особи Вищої ради правосуддя, які проводять особистий прийом громадян, вправі вимагати від відвідувачів коректної поведінки, а також звертатися за допомогою до працівників Служби судової охорони у разі прояву агресивної або неврівноваженої поведінки відвідувача. 

12. Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, особистий прийом громадян  здійснюється на загальних підставах, а в разі потреби – за участю перекладача, присутність якого забезпечується за рахунок іноземних громадян (осіб без громадянства).

13. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості. Черговість особистого прийому громадян визначається відповідно до списку, формування якого завершується за 5 робочих днів до проведення прийому з метою належної підготовки необхідних матеріалів та інформації.

Черговість особистого прийому громадян у приміщенні адміністративної будівлі Вищої ради правосуддя може визначатися відповідальним підрозділом у разі неприбуття будь-кого зі сформованого списку або виникнення ситуації, яка може вплинути на якість проведення особистого прийому громадян.

14. Особистий прийом громадян, які мають встановлені законодавством пільги, здійснюється першочергово.

15. За два робочих дні до дати проведення особистого прийому громадян сформований список громадян, записаних на особистий прийом, подається посадовій особі, яка його здійснюватиме. Якщо заявник звертався до Вищої ради правосуддя з цього питання раніше, відповідальний підрозділ забезпечує підбір відповідних матеріалів, а також іншої довідкової інформації.

16. Перед початком особистого прийому громадян у приміщенні адміністративної будівлі Вищої ради правосуддя громадяни пред’являють працівникові Служби судової охорони та працівникові відповідального підрозділу документи, що посвідчують особу, підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи чи ступінь родинних стосунків  із такими громадянами.

Допуск відвідувачів до службових приміщень адміністративної будівлі Вищої ради правосуддя здійснюється працівниками Служби судової охорони відповідно до визначеного Порядку доступу до службових приміщень адміністративної будівлі Вищої ради правосуддя.

17. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні також їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством України порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках із такими громадянами, перекладач. Копії поданих ними документів, що підтверджують повноваження, виготовляються відповідальним підрозділом та долучаються до матеріалів особистого прийому громадян.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян забороняється.

18. Посадова особа Вищої ради правосуддя під час особистого прийому громадян розглядає порушені питання, надає відповідно до законодавства обґрунтовані роз’яснення. Для надання кваліфікованого роз’яснення щодо порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів або одержувати від них потрібну інформацію.

19. Якщо під час усного звернення громадянина вирішити порушені питання безпосередньо на особистому прийомі громадян неможливо, громадянинові пропонується оформити письмове звернення. Такі звернення реєструються та в подальшому розглядаються відповідно до законодавства.

20. Дисциплінарні скарги щодо суддів, заяви про порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності подаються на особистому прийомі громадян виключно в письмовій формі з додержанням вимог, встановлених законодавством. 

21. Дисциплінарні скарги щодо суддів, заяви про порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, інші письмові звернення громадян, прийняті на особистому прийомі громадян, обліковуються в журналі особистого прийому громадян, який передбачений зведеною номенклатурою справ Вищої ради правосуддя та ведеться у відповідальному підрозділі.

Працівник відповідального підрозділу проставляє штамп «Прийом» на першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі громадян, та на вимогу громадянина на першому аркуші копії цього звернення.

Після закінчення особистого прийому громадян відповідальний підрозділ передає прийняті на особистому прийомі громадян звернення (скарги, заяви, пропозиції, запити) до структурного підрозділу секретаріату Вищої ради правосуддя для проведення реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства у Вищій раді правосуддя.

22. Облік особистих прийомів громадян здійснює відповідальний підрозділ.

23. Інформація про порядок особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя, Графік розміщуються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя та на інформаційному стенді в будівлі Вищої ради правосуддя.

24. Посадові особи Вищої ради правосуддя несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» під час проведення особистого прийому громадян.

 

 
Начальник управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення організації
особистого прийому громадян
Владислав ЛИПІВСЬКИЙ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                   
                                                                                                                                         Наказ Голови Вищої ради правосуддя 

                                                                                                                                         6 червня 2024 року № 29/0/1-24  

 

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя

на ІІІ квартал 2024 року

 

Посада

Дні прийому

Години прийому

Місце прийому

Дата,

включно до якої здійснюється попередній запис на прийом1

Заступник

Голови Вищої ради правосуддя

 

5 липня

2024 року

10:00 12:00

м. Київ,

вул. Студентська, 12-А

28 червня 2024 року

Керівник секретаріату

Вищої ради правосуддя

 

20 вересня

2024 року

10:00 12:00

м. Київ,

вул. Студентська, 12-А

13 вересня 2024 року

Заступник керівника секретаріату – начальник відділу з питань запобігання  і виявлення корупції

 

16 липня

2024 року

10:00 12:00

м. Київ,

вул. Студентська, 12-А

9 липня 2024 року

Заступник керівника секретаріату – начальник відділу з питань запобігання  і виявлення корупції

 

6 серпня

2024 року

10:00 12:00

м. Київ,

вул. Студентська, 12-А

30 липня 2024 року

Начальник правового управління

6 вересня

2024 року

10:00 12:00

м. Київ,

вул. Студентська, 12-А

30 серпня 2024 року

Начальник управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

 

20 серпня

2024 року

10:00 12:00

м. Київ,

вул. Студентська, 12-А

13 серпня 2024 року

1  Пункт 13 Порядку особистого прийому громадян у Вищій раді правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1171/0/15-17 (у редакції рішення Вищої ради правосуддя від 4 липня 2023 року № 681/0/15-23).

Запис на особистий прийом громадян здійснює відповідальний підрозділ секретаріату Вищої ради правосуддя за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-А, тел. (044) 489 64 60.