X
Введіть слово для пошуку

Європейська мережа рад правосуддя

Європейська мережа рад правосуддя (ENCJ) була створена в 2004 році. Вона складається з державних інституцій країн-членів Європейського Союзу, які є незалежними на виконавчому та законодавчому рівнях і є відповідальними за надання підтримки судовій владі у незалежному здійсненні правосуддя:

 • Деякі ради (традиційно іменуються як Північно-Європейська модель) займаються питаннями політики, управлінськими завданнями та питаннями бюджетування;
 • Інші ради (також відомі як Південно-Європейська модель) займаються питаннями кар’єри суддів, їхнього добору, підготовки, контролю та дисциплінарних заходів.

Спостерігачами у цій мережі виступають:

 • Міністерства юстиції країн-членів, які не мають подібних органів;
 • Ради правосуддя країн, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу;
 • Інституції Європейського Союзу.

Місія:

Європейська мережа рад правосуддя – це орган, який об’єднує всі ради правосуддя країн-членів Європейського Союзу та представляє їх в ЄС.

Вона підтримує незалежну, але все ще підзвітну судову систему та започатковує найкращі практики, щоб дати змогу судовій системі здійснювати правосуддя вчасно та ефективно на користь всім.

Стратегічні цілі:

 • Посилення стійких стосунків з інституціями Європейського Союзу;
 • Оптимізація проведення експертиз та надання висновків щодо сектору юстиції;
 • Сприяння у створенні незалежних рад правосуддя;
 • Започаткування найкращих практик у секторі юстиції для управління якістю;
 • Оптимізація організації та функціонування Європейської мережі рад правосуддя.

Цілі:

У рамках створення Європейського простору свободи, безпеки та правосуддя проводити співпрацю в наступних напрямках:

 • Проведення аналізу та надання інформації щодо структур та компетенцій її членів, проведення обміну візитами між її членами;
 • Обмін досвідом стосовно організації судової влади та її функціонування;
 • Надання експертних оцінок, досвіду та пропозицій установам Європейського Союзу та іншим національним і міжнародним організаціям.

Президент

Президент Європейської мережі рад правосуддя обирається строком на 2 роки. Він скликає та головує на всіх засіданнях органів Європейської мережі рад правосуддя. Він є представником мережі, особливо коли йдеться про співпрацю з інституціями ЄС.

Генеральна Асамблея

Генеральна Асамблея складається з представників кожного члена мережі. Вона засідає щонайменше раз на календарний рік. Скликання та головування проводить Президент. Генеральна Асамблея наділена всіма повноваженнями, необхідними для досягнення всіх цілей асоціації.

Генеральна Асамблея має такі повноваження:

 • Обирати Президента та Наглядовий комітет;
 • Визначати політику та заходи Європейської мережі рад правосуддя;
 • Створювати комісії та робочі групи, визначати їх членів та період існування;
 • Вносити поправки до законодавчих актів.

Президент, Наглядовий комітет, комітети та спеціалізовані робочі групи звітують перед Генеральною Асамблеєю.

Виконавча рада

Виконавча рада складається з Президента та з трьох осіб, які призначаються Наглядовим комітетом з числа його членів. Рада відповідальна за забезпечення належного функціонування постійного офісу та за функціонування Європейської мережі рад правосуддя між засіданнями Наглядового комітету. Виконавча рада засідає 6 разів на рік.