X
Введіть слово для пошуку

Закон України «Про Вищу раду юстиції» {Закон втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 25, ст.146)

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 9-рп/2002 від 21.05.2002}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 9-рп/2002 від 21.05.2002}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1645-IV від 23.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.369 N 3552-IV  від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.299}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2008 від 17.04.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1516-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.731 N 2181-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 26, ст.272 N 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 N 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 2-рп/2011 від 11.03.2011}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 2-рп/2011  від 11.03.2011}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 5-рп/2011  від 16.06.2011 N 7-рп/2011 від 21.06.2011}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4001-VI  від 03.11.2011,

№ 4418-VI від 21.02.2012 

№ 4661-VI від 24.04.2012

№ 4711-VI від 17.05.2012

№ 4874-VI від 05.06.2012

№ 769-VII від 23.02.2014

№ 1170-VII від 27.03.2014

№ 1188-VII від 08.04.2014

№ 1697-VII від 14.10.2014

№ 192-VIII від 12.02.2015

№ 469-VIII від 21.05.2015}


Закон України «Про Вищу раду юстиції»

Закон Украины «О Высшем совете юстиции»