X
Введіть слово для пошуку

Законодавство з питань гендерної рівності

 1. Пекінська декларація, прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року.
 2. Європейська хартія рівності
 3. Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки
 4. Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 8 вересня 2005 р. №2866-IV 
 5. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України 
 6. Закон України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні від 6 вересня 2012 р. №5207-VI
 7. Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству 2229-VIII
 8. Закон України Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 20 червня 2022 р. № 2319-IX)
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
 10. Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, Операційний план з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
 11. Національна стратегія у сфері прав людини (указ Президента України від 24 березня 2021 р. №1192021)
 12. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року (розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р)
 13. Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності (розпорядження КМУ від 2 грудня 2020 р. № 1517-р).
 14. Концепція комунікації у сфері гендерної рівності (розпорядження КМУ від 16 вересня 2020 р. № 1128-р)