X
Введіть слово для пошуку

Про розгляд Вищою радою юстиції запитів на публічну інформацію у 2016 році

Звіт

про виконання Вищою радою юстиції Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді юстиції здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У 2016 році на розгляд до Ради надійшло 245 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб – 174 (електронною поштою – 107, поштою – 54, подано особисто запитувачем – 9, телефоном – 4);

- від представників засобів масової інформації – 27 (електронною поштою – 21, поштою – 4, подано особисто представником – 2).

- від юридичних осіб – 2 (електронною поштою – 1, поштою – 1);

- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 41 (електронною поштою – 29, поштою – 9, подані особисто представником громадської організації – 3);

- від органів самоврядування – 1 електронною поштою.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 189 запитів, відмовлено у задоволенні 38 запитів, 13 запитів надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації, 2 запити було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом вони не відповідали запитам на інформацію в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації», 1 запит відкликано запитувачем інформації. Крім того, 2 запити залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради юстиції 29 грудня 2016 року).

Інформація надавалась на запити, які стосувалися питань, відомості щодо яких перебувають у володінні Вищої ради юстиції, зокрема:

- затвердження нового складу Вищої ради юстиції, обрання голови Ради і його заступника;

- дати розгляду окремих питань на засіданнях Вищої ради юстиції та її секцій;

- результатів розгляду Вищою радою юстиції висновків Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції щодо порушення суддями присяги;

- прийнятих Вищою радою юстиції рішень про відмову у відкритті дисциплінарних проваджень стосовно суддів, звільнення суддів, відмову у прийнятті рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і пропозицій членів Вищої ради юстиції про звільнення суддів з посад за порушення присяги;

- переліку суддів, стосовно яких за результатами розгляду висновків Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Вищою радою юстиції прийнято рішення про внесення Верховній Раді України та Президентові України подань про звільнення у зв’язку з порушенням присяги судді, а також щодо яких прийнято рішення про внесення подань про їх звільнення за загальними обставинами;

- інформації про кількість скарг на дії суддів, що надійшли до Вищої ради юстиції за відповідний період, а також порушених дисциплінарних проваджень стосовно суддів і рішень, прийнятих за результатами їх розгляду;

- кількості поданих суддями заяв про звільнення з посад у 2016 році та розглянутих Вищою радою юстиції;

- стану розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення на посаду судді;

- стану розгляду матеріалів про звільнення судді з посади у зв’язку із закінченням строку, на який його призначено;

- інформації про внесення подань до Президента України та Верховної Ради України про звільнення суддів, внесення подань до Президента України про призначення суддів;

- надання копій рішень Вищої ради юстиції;

- функціонування у Вищій раді юстиції автоматизованої системи визначення члена Вищої ради юстиції;

- інформації стосовно членів Вищої ради юстиції, яким розподілено для розгляду скарги щодо поведінки суддів;

- інформації з питань роботи секретаріату Вищої ради юстиції.

Вища рада юстиції відмовляла у задоволенні запитів на інформацію у випадках, коли запити не відповідали вимогам частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради юстиції (зокрема, надання роз’яснень з правових питань).

Відділ по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та

забезпечення особистого прийому

громадян 

 

Українська
Дата: 
П'ятниця, 6 Січень, 2017