X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2018 році

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у 2018 році

Розгляд запитів на інформацію у Раді у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У 2018 році на розгляд надійшло 772 запити на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб
- 648 (електронною поштою – 416, поштою – 169, подано особисто запитувачами – 43, телефоном – 20);
- від представників засобів масової інформації – 52 (електронною поштою – 39, поштою – 11, подано особисто представниками – 2).
- від юридичних осіб – 17 (електронною поштою – 7, поштою – 9, подано особисто представником – 1);
- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 55 (електронною поштою – 14, поштою – 30, особисто представниками громадської організації – 11).

У звітному періоді розглянуто 778 запитів на інформацію з урахуванням 10 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 26 грудня 2017 року.

За результатами розгляду запитів надано інформацію на 592 запити, з яких 13 запитів розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом вони не відповідали вимогам до запитів на публічну інформацію, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації», відмовлено у задоволенні 180 запитів, 6 запитів надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації. Крім того, 4 запити залишилися на розгляді (строк розгляду 1 запиту продовжено та 3 надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 грудня  2018 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- інформації з питань діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради;
- внесення Президентові України подань про призначення суддів на посади;
- перебування на розгляді Ради подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відрядження суддів, як тимчасового переведення до інших судів того самого рівня і спеціалізації;
- щодо кількості поданих суддями заяв про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням та звільнених з даних посад за відповідний період;
- відомостей про кількість подань Генеральної прокуратури України та прийнятих Радою рішень про надання згоди на застосування до суддів запобіжного заходу у виді утримання під вартою, а також тимчасове відсторонення суддів у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
- інформації щодо кількості висновків і скарг, переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції до Вищої ради юстиції та результатів їх розгляду Вищою радою юстиції (правосуддя);
- відомостей про кількість заяв, поданих до Ради про перевірку суддів  в порядку Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та результатів розгляду Вищою радою юстиції дисциплінарних справ, відкритих за такими заявами;
- статистичних даних щодо надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, зокрема  переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», стану та результатів їх розгляду, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;
- інформації стосовно розміщення рішень Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Ради та надіслання їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для долучення до суддівського досьє;
- порядку подачі до Вищої ради правосуддя заяв і скарг в електронному вигляді;
- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;
- інформації щодо переможців конкурсу на посади державної служби категорії «А»;
- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;
- господарської діяльності Вищої ради правосуддя тощо;

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, та з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні), а також стосувалася надання роз’яснень законодавства.

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію
та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 4 Січень, 2019