X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у серпні 2018 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у серпні 2018 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У серпні 2018 року на розгляд надійшло 60 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 45 (електронною поштою – 39, поштовим зв’язком  – 4, подано запитувачем особисто – 2);

- від представників засобів масової інформації – 5 електронною поштою;

- від юридичних осіб – 3 поштовим зв’язком;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 7 (електронною поштою – 1, поштовим зв’язком  – 6).

У звітному періоді розглянуто 69 запитів на інформацію з урахуванням 18 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 26 липня 2018 року та строк розгляду яких закінчувався у серпні 2018 року.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 50 запитів, відмовлено у задоволенні 18 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 9 запитів залишилися на розгляді (строк розгляду 1 запиту продовжено та 8 запитів надійшли до Вищої ради правосуддя після 27 серпня 2018 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на суддів за відповідний період часу, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих Радою рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- застосування дисциплінарних стягнень до суддів відповідно до рішень, прийнятих Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя та прийнятих Вищою радою правосуддя рішень про звільнення суддів;

- відомостей про кількість висновків і скарг, переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції до Вищої ради юстиції та результатів їх розгляду Вищою радою юстиції (правосуддя);

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- відомостей про кількість заяв, поданих до Ради про перевірку суддів  в порядку Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та результатів розгляду Вищою радою юстиції дисциплінарних справ, відкритих за такими заявами;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема, у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, а також коли запити не відповідали вимогам частини першої статті 19 вказаного Закону, – запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 7 Вересень, 2018