X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у липні 2018 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у липні 2018 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У липні 2018 року на розгляд надійшло 98 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 85 (електронною поштою – 53, поштовим зв’язком  – 28, телефоном – 1, подано запитувачем особисто – 3);

- від представників засобів масової інформації – 10 (електронною поштою – 8, поштовим зв’язком – 2);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 3 (поштовим зв’язком).

У звітному періоді розглянуто 90 запитів на інформацію з урахуванням 10 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 25 червня 2018 року та строк розгляду яких закінчувався у липні 2018 року.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 68 запитів, відмовлено у задоволенні 22 запитів.

Крім того, 18 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 липня 2018 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- перебування на розгляді Ради подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відрядження суддів як тимчасового переведення до інших судів того самого рівня і спеціалізації;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на суддів за відповідний період часу, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих Радою рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття Радою рішень про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням суддів до кримінальної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- проходженням у секретаріаті Вищої ради правосуддя тестування на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б».

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію: у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради; коли запити не відповідали вимогам частини першої статті 19 вказаного Закону – запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні); щодо надання роз’яснень  з правових питань.

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Вівторок, 7 Серпень, 2018