X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у лютому 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у лютому 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У лютому 2019 року на розгляд надійшло 47 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 41 (електронною поштою – 35, поштовим зв’язком  – 5, телефоном – 1);

- від представників засобів масової інформації – 4 електронною поштою;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 поштовим зв’язком.

У звітному періоді розглянуто 47 запитів на інформацію (з урахуванням 13 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 25 січня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у лютому 2019 року), з яких 2 запити було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом вони не відповідали запиту на інформацію в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За результатами їх розгляду надано інформацію на 36 запитів,  відмовлено у задоволенні 8 запитів, 3 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 13 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 лютого 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також оскарження суддями таких рішень;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- інформації щодо проходження конкурсів кандидатами на посади державної служби категорії «А»;

- стану та результатів розгляду скарг, надісланих до Ради;

- інформації з питань діяльності секретаріату Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Четвер, 7 Березень, 2019