X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у березні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у березні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У березні 2019 року на розгляд надійшов 51 запит на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 48 (електронною поштою – 35, поштовим зв’язком  – 11, телефоном – 2);

- від юридичних осіб – 1 поштовим зв’язком;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, поштовим зв’язком  – 1).

У звітному періоді розглянуто 59 запитів на інформацію (з урахуванням 13 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 25 лютого 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у березні 2019 року).

За результатами їх розгляду надано інформацію на 46 запитів,  відмовлено у задоволенні 13 запитів.

Крім того, 5 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 березня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- щодо діяльності та складу Вищої ради правосуддя;

- результатів розгляду подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 16розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- результатів голосування членів Вищої ради правосуддя під час прийняття Вищою радою правосуддя рішень щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та  до Вищого антикорупційного суду;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- інформації  стосовно повідомлень суддів про втручання в їх діяльність;

- стану та результатів розгляду скарг, надісланих до Ради.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні), а також, стосувалася надання роз’яснень законодавства.

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 5 Квітень, 2019