X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у квітні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у квітні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У квітні 2019 року на розгляд надійшло 67 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 57 (електронною поштою – 48, поштовим зв’язком – 9);

- від юридичних осіб – 5 (електронною поштою – 3, поштовим зв’язком  – 2);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 3 (електронною поштою – 1, поштовим зв’язком  – 2);

- від представників засобів масової інформації – 2 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 58 запитів на інформацію (з урахуванням 5 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 25 березня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у квітні 2019 року).

За результатами їх розгляду надано інформацію на 38 запитів, відмовлено у задоволенні 16 запитів, 4 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації.

Крім того, 14 запитів залишилися на розгляді (строк розгляду1 запиту продовжено та 13 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 24 квітня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- інформації з питань діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради;

- початку і закінчення повноважень членів Вищої ради правосуддя;

- внесення Президентові України подань про призначення суддів на посади;

- надходження до Ради подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 16розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України;

- стану та результатів розгляду дисциплінарних скарг щодо суддів;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- інформації  стосовно повідомлень суддів про втручання в їх діяльність.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Вівторок, 7 Травень, 2019