X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у травні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у травні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У травні 2019 року на розгляд надійшло 67 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 57 (електронною поштою – 39, поштовим зв’язком  – 15, подано запитувачем особисто – 3);

- від юридичних осіб – 3 електронною поштою;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 поштовим зв’язком);

- від представників засобів масової інформації – 5 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 68 запитів на інформацію (з урахуванням 14 запитів, що залишалися на розгляді (1 запиту, у зв’язку з продовженням строку розгляду та 13 запитів, у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 24 квітня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у травні 2019 року).

За результатами їх розгляду надано інформацію на 50 запитів, відмовлено у задоволенні 12 запитів, 6 запитів надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації.

Крім того, 13 запитів залишилися на розгляді (строк розгляду 5 запитів продовжено та 8 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 28 травня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання (призначення) на посади, терміну їх повноважень;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради інформації стосовно повідомлень суддів про втручання в їх діяльність;

- кількості суддів, щодо яких внесено Президентові України подання про їх призначення на посади;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- стану та результатів розгляду дисциплінарних скарг щодо суддів;

- інформації щодо штатної чисельності Вищої ради правосуддя та видатків з Державного бюджету за відповідні роки діяльності Ради;

- інформації про кандидатів та проходження ними конкурсів на посади державної служби категорії «А» тощо.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, та з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 7 Червень, 2019