X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у червні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у червні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя (далі також – Рада) у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації».

У червні 2019 року на розгляд надійшло 55 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 52 (електронною поштою – 26, поштовим зв’язком  – 22, подано запитувачем особисто – 2, телефоном – 2);

- від юридичних осіб – 1 поштовим зв’язком;

- від представників засобів масової інформації – 2 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 60 запитів на інформацію (з них
13 запитів, що залишалися на опрацюванні у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 27 травня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у червні 2019 року).

За результатами їх розгляду надано інформацію на 45 запитів,  відмовлено у задоволенні - 14 запитів, а 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 8 запитів ще перебувають на опрацюванні (оскільки строк їх розгляду закінчується у липні 2019 року).

Запитувачам надано інформацію, яка стосується діяльності Ради та створена під час виконання нею повноважень (знаходиться у її володінні), зокрема щодо:

- отримання копій рішень, ухвалених Вищою радою правосуддя/Дисциплінарними палатами Ради;

- результатів розгляду повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення  правосуддя;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- стану та результатів розгляду дисциплінарних скарг щодо суддів;

- статистичних даних кількості скарг, які надійшли на розгляд до Вищої ради правосуддя за певний період;

- притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- виплати та отримання винагороди членами Вищої ради правосуддя;

- участі осіб (кандидатів) та проходження ними конкурсів на посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя тощо.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначена у Раді  як службова, а також оскільки Рада не володіє і не зобов'язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 5 Липень, 2019