X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у липні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у липні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У липні 2019 року на розгляд надійшло 47 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 46 (електронною поштою – 35, засобами: поштового зв’язку  – 8; телефонного зв’язку – 1, подано запитувачем особисто – 2,);

- від юридичних осіб – 1 засобами поштового зв’язку.

У звітному періоді розглянуто 45 запитів на інформацію (з урахуванням 8 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 24 червня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у липні 2019 року).

За результатами їх розгляду надано інформацію на 38 запитів,  відмовлено у задоволенні 5 запитів, 2 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації.

Крім того, 10 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 липня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- кількості суддів, переведених до новоутворених апеляційних загальних, апеляційних господарських та апеляційних адміністративних судів;

- щодо комп’ютерної програми, яка використовується під час автоматизованого розподілу справ у Вищій раді правосуддя;

-  стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, та з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Середа, 7 Серпень, 2019