X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у вересні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у вересні 2019 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У вересні 2019 року на розгляд надійшло 52 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 47 (електронною поштою – 19, засобами: поштового зв’язку  – 25; телефонного зв’язку – 2, подано запитувачем особисто – 1);

- від юридичних осіб – 1 засобами поштового зв’язку;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку  – 1);

- від представників засобів масової інформації – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку  – 1).

У звітному періоді розглянуто 52 запити на інформацію (з урахуванням 9 запитів, що залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 27 серпня 2019 року та строк розгляду яких закінчувався у вересні 2019 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 38 запитів,  відмовлено у задоволенні 13 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 9 запитів залишилися на розгляді (строк розгляду 3 запитів продовжено та 6 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 вересня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- відомостей про кількість внесених подань до Президента України про призначення суддів на посади за відповідний період часу;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- результатів розгляду подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

-  стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- кількості проведених засідань Комунікаційним комітетом системи правосуддя та створення ним  робочих груп.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні), та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
рганізації особистого прийому громадя

Українська
Дата: 
Понеділок, 7 Жовтень, 2019