X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у жовтні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у жовтні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У жовтні 2019 року на розгляд надійшло 42 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 35 (електронною поштою – 22, засобами поштового зв’язку – 11, подано запитувачем особисто – 2);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 3 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку  – 2);

- від представників засобів масової інформації – 4 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 41 запит на інформацію (з урахуванням 9 запитів, що залишилися на розгляді (строк розгляду закінчувався у жовтні 2019 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 32 запити,  відмовлено у задоволенні 8 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 10 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 жовтня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- надходження рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення кандидатів на посади суддів та їх розгляду у Раді;

- відомостей про кількість внесених подань до Президента України про призначення суддів на посади за відповідний період часу;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, надісланих до Ради заявниками;

- відомостей про кількість ухвалених рішень членами Вищої ради правосуддя;

- виплати та отримання винагороди членами Вищої ради правосуддя;

- статистичних даних щодо кількості дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців категорії «А» в системі правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні), та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

 

Українська
Дата: 
Понеділок, 4 Листопад, 2019