X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у січні 2017 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у січні 2017 року

 

Згідно із Законом України «Про Вищу раду правосуддя», який набрав чинності 5 січня 2017 року, Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції.

Рішенням Вищої ради юстиції від 12 січня 2017 року № 11/0/15-17 затверджено Порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя.

Розгляд запитів на інформацію у Раді у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У січні 2017 року на розгляд надійшло 25 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб – 17 (електронною поштою – 12, поштою – 3, особисто запитувачем – 1, телефоном – 1);

- від представників засобів масової інформації – 4 електронною поштою;

- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 2 (електронною поштою – 1, поштою – 1);

- від юридичних осіб – 2 (електронною поштою – 1, поштою – 1).

У звітному періоді розглянуто та надано відповідь на 25 запитів на інформацію (з урахуванням 2 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради юстиції 29 грудня 2016 року).

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 22 запити, відмовлено у задоволенні 3 запитів. Крім того, 2 запити залишилися на розгляді (строк розгляду 1 запиту продовжено та 1 запит надійшов до Вищої ради правосуддя 30 січня 2017 року).

Інформація надавалась на запити, які стосувалися питань, відомості щодо яких знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- формування складу Вищої ради правосуддя, принципів її діяльності;

- прийнятих Вищою радою юстиції рішень та надання копій рішень Ради;

- внесення до Президента України подань про призначення суддів;

- порядку подання дисциплінарної скарги на дії судді;

- стану розгляду скарг, раніше надісланих до Ради та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- поштової та електронної адрес Ради.

Вища рада правосуддя відмовляла у задоволенні запитів на інформацію у зв’язку з тим, що вони не відповідали вимогам частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (зокрема щодо надання роз’яснень із правових питань).

 

Відділ по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та

забезпечення особистого прийому

громадян 

 

Українська
Дата: 
Понеділок, 6 Лютий, 2017