X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у червні 2018 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У червні 2018 року на розгляд надійшов 61 запит на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 51 (електронною поштою – 35, поштовим зв’язком – 13, подано запитувачем особисто – 3);

- від представників засобів масової інформації – 2 (електронною поштою – 1, поштовим зв’язком – 1);

- від юридичних осіб – 1 поштовим зв’язком;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 7 поштовим зв’язком.

У звітному періоді розглянуто 65 запитів на інформацію з урахуванням 14 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 25 травня 2018 року та строк розгляду яких закінчувався в червні 2018 року.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 41 запит, відмовлено у задоволенні 24 запитів.

Крім того, 10 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 червня 2018 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- перебування на розгляді Ради подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відрядження суддів як тимчасового переведення до інших судів того самого рівня і спеціалізації;

- внесення Президентові України подань про призначення суддів на посади;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на суддів за відповідний період часу, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих Радою рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- відомостей про кількість висновків і скарг, переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції до Вищої ради юстиції та результатів їх розгляду Вищою радою юстиції (правосуддя);

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених у процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема, у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, а також коли запити не відповідали вимогам частини першої статті 19 вказаного Закону, – запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 6 Липень, 2018