X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у листопаді 2019 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у листопаді 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У листопаді 2019 року на розгляд надійшло 73 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

– 71 (електронною поштою – 56, засобами: поштового зв’язку – 13, телефонного зв’язку – 1, подано запитувачем особисто – 1);

- від юридичних осіб – 1 засобами поштового зв’язку;

- від представників засобів масової інформації – 1 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 63 запити на інформацію (з урахуванням 10 запитів, що залишилися на розгляді (строк розгляду закінчувався у листопаді 2019 року) та одного, який за своєю формою та змістом не відповідав вимогам предмету Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 За результатами розгляду надано інформацію на 60 запитів,  відмовлено у задоволенні 3 запитів.

Крім того, 20 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 листопада 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- відомостей про кількість внесених подань до Президента України про призначення суддів на посади за відповідний період часу;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- інформації щодо оскарження рішень Дисциплінарних палат Ради;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- стану та результатів розгляду скарг, надісланих до Ради заявниками;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання (призначення) на посади, виплати та отримання винагороди, відрахування зі штату.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян

 

Українська
Дата: 
П'ятниця, 6 Грудень, 2019