X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2019 році

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у 2019 році

 

Розгляд запитів на інформацію у Раді у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У 2019 році на розгляд надійшло 668 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб – 595 (електронною поштою – 414, засобами: поштового зв’язку – 148, телефонного зв’язку – 14, подано запитувачами особисто – 19);

- від представників засобів масової інформації – 34 (електронною поштою – 33, засобами поштового зв’язку – 1);

- від юридичних осіб – 18 (електронною поштою – 10, засобами поштового зв’язку – 8);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 21 (електронною поштою – 5, засобами поштового зв’язку – 16).

У звітному періоді розглянуто 661 запит на інформацію (з урахуванням 4 запитів, що залишалися на розгляді (строк розгляду закінчувався у січні 2019 року) та 5, які за своєю формою та змістом не відповідали вимогам предмету Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду запитів: надано інформацію на 512 запитів,  відмовлено у задоволенні 128 запитів, 21 запит надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації. Крім того, 11 запитів залишилися на розгляді (строк розгляду 1 запиту продовжено та 10 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 грудня  2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- інформації з питань діяльності Вищої ради правосуддя (членів Вищої ради правосуддя) та секретаріату Ради;

- відомостей про кількість внесених подань до Президента України про призначення суддів на посади за відповідний період часу;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- кількості суддів звільнених з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку та звільнених з посад за вчинення істотного дисциплінарного проступку;

- результатів розгляду повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення  правосуддя;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- інформації щодо оскарження рішень Дисциплінарних палат Ради;

- відомостей про кількість ухвалених рішень членами Вищої ради правосуддя;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, надісланих до Ради заявниками;

- щодо комп’ютерної програми, яка використовується під час автоматизованого розподілу справ у Вищій раді правосуддя;

- участі осіб (кандидатів) та проходження ними конкурсів на посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя тощо.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні), та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян

 

Українська
Дата: 
П'ятниця, 3 Січень, 2020