X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у січні 2020 року

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У січні 2020 року на розгляд надійшло 69 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 62 (електронною поштою – 49, засобами поштового зв’язку – 12, подано запитувачем особисто – 1);

- від юридичних осіб – 2 засобами поштового зв’язку;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 3 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку – 2);

- від представників засобів масової інформації – 2 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 69 запитів на інформацію (з урахуванням 11 запитів, що залишалися на розгляді (строк розгляду закінчувався у січні 2020 року) та одного, який за своєю формою та змістом не відповідав вимогам предмету Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 53 запити,  відмовлено у задоволенні 16 запитів.

Крім того, 11 запитів залишилися на опрацюванні (строк розгляду 1 запиту продовжено та 10 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 27 січня 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради інформації щодо оперативних результатів розгляду питань порядку денного засідань Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, а також щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за рішеннями цих Дисциплінарних палат;                      

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання (призначення) на посади, виплати та отримання винагороди, відрахування зі штату;

- щодо утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її персонального складу;

- стану та результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- з питань діяльності секретаріату Ради.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян

 

Українська
Дата: 
П'ятниця, 7 Лютий, 2020