X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у лютому 2020 року

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У лютому 2020 року на розгляд надійшло 60 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 53 (електронною поштою – 30, засобами поштового зв’язку – 15, телефонного зв’язку – 3, подано запитувачем особисто – 5);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку – 1);

- від представників засобів масової інформації – 5 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 66 запитів на інформацію (з урахуванням 11 запитів, що залишалися на розгляді (строк розгляду закінчувався у лютому 2020 року) та 4 запитів, які за своєю формою та змістом не відповідають вимогам предмету Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 58 запитів,  відмовлено у задоволенні 8 запитів.

Крім того, 5 запитів залишилися на опрацюванні (строк розгляду 1 запиту продовжено та 4 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 лютого 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення  правосуддя;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- рішень Вищої ради правосуддя щодо строків формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- стану та результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- інформації з питань запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, та щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян

 

Українська
Дата: 
Четвер, 5 Березень, 2020