X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у березні 2020 року

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У березні 2020 року на розгляд надійшло 65 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб  – 58 (електронною поштою – 49, засобами поштового зв’язку – 8, подано запитувачем особисто – 1);

- від юридичних осіб – 1 електронною поштою;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 4 (електронною поштою – 3, засобами поштового зв’язку – 1);

- від представників засобів масової інформації – 2 засобами поштового зв’язку.

У звітному періоді розглянуто 58 запитів на інформацію (з урахуванням 5 запитів, що залишалися на розгляді, оскільки строк виконання закінчувався у березні 2020 року, а також 2 запитів, які за своєю формою та змістом не відповідали вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 47 запитів,  відмовлено у задоволенні 8 запитів, 3 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 12 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 березня 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- стану та результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання (призначення) на посади, виплати та отримання винагороди, відрахування зі штату;

- інформації з питань діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, а також щодо надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                                В.А. Максімова

 

Українська
Дата: 
Вівторок, 7 Квітень, 2020