X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у квітні 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у квітні 2020 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя (далі також – Рада, ВРП) у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У квітні 2020 року на розгляд надійшло 61 запит на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 55 (електронною поштою – 43, засобами поштового зв’язку – 12);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 4 (електронною поштою – 3, засобами поштового зв’язку – 1);

- від представників засобів масової інформації – 2 (засобами поштового зв’язку – 1, електронною поштою – 1).

У звітному періоді розглянуто 57 запитів на інформацію (з урахуванням 12 запитів, які залишились на розгляді, оскільки їх строк виконання закінчувався у квітні 2020 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 47 запитів,  відмовлено у задоволенні 9 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 16 запитів залишилися на опрацюванні (з них – 15, що надійшли до ВРП після 24 квітня 2020 року, 1 - строк розгляду якого продовжено).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- кількості дисциплінарних скарг стосовно суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання ВРП повноважень, передбачених законодавством;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів з посад на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- обставин та результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання (призначення) на посади, виплати та отримання винагороди, відрахування зі штату, їх голосування під час розгляду конкретних питань порядку денного засідань ВРП та її органів;

- загальної інформації, яка стосується питань діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради; її не створено під час виконання ВРП законодавчо визначених повноважень Ради, а також з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, необхідності  надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                                В.А. Максімова

 

Українська
Дата: 
Четвер, 7 Травень, 2020