X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у травні 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у травні 2020 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя (далі також – Рада, ВРП) у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У травні 2020 року на розгляд надійшло 76 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 73 (електронною поштою – 66, засобами поштового зв’язку – 5, доставлено до приміщення Ради запитувачем особисто – 2);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку – 1);

- від представників засобів масової інформації – 1 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 67 запитів на інформацію (з урахуванням 16 запитів, які залишалися на розгляді, оскільки їх строк виконання закінчувався у травні 2020 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 48 запитів,  відмовлено у задоволенні 17 запитів, 2 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 25 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 травня 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- статистичних даних про кількість дисциплінарних скарг стосовно суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, ухвалених Вищою радою правосуддя/Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання ВРП повноважень, передбачених законодавством;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів з посад на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- переведення суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ кількості суддів;

- результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- інформації з питань діяльності секретаріату Ради тощо.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради; її не створено під час виконання ВРП законодавчо визначених повноважень Ради, а також з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим вказаним Законом.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                            В.А. Максімова

 

 

Українська
Дата: 
Четвер, 4 Червень, 2020