X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у червні 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у червні 2020 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя (далі також – Рада, ВРП) у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У червні 2020 року на розгляд надійшло 97 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 83 (електронною поштою – 71, засобами поштового зв’язку – 12);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 6 електронною поштою;

- від представників засобів масової інформації – 8 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 104 запити на інформацію (з урахуванням 25 запитів, які залишалися на розгляді, оскільки їх строк виконання закінчувався у червні 2020 року та 1 запиту, який за своєю формою та змістом не відповідав вимогам предмету Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 82 запити, відмовлено у задоволенні 19 запитів, 3 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 18 запитів залишилися на опрацюванні (з них – 16, що надійшли до ВРП після 23 червня 2020 року, 2 - строк розгляду яких продовжено).

 Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг стосовно суддів, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, ухвалених Вищою радою правосуддя/Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання ВРП повноважень, передбачених законодавством;

- кількості поданих суддями заяв про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням та звільнених з даних посад за відповідний період;

- переведення суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до інших судів у зв’язку з набранням чинності у вересні 2018 року окремих норм Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»;

- стану та результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- листування з міжнародними організаціями з питання делегування міжнародних експертів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- інформації щодо роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя тощо.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради; її не створено під час виконання ВРП законодавчо визначених повноважень Ради, а також з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, необхідності  надання роз’яснень з правових питань.

 

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                            В.А. Максімова

 

 

 

Українська
Дата: 
Вівторок, 7 Липень, 2020