X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у липні 2020 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у липні 2020 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя (далі також – Рада, ВРП) у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У липні 2020 року на розгляд надійшло 55 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб – 48 (електронною поштою – 39, засобами поштового зв’язку – 9);

- від юридичних осіб – 1 засобами поштового зв’язку;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 5 (електронною поштою – 3, засобами поштового зв’язку – 2);

- від представників засобів масової інформації – 1 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 58 запитів на інформацію (з урахуванням 18 запитів, що залишалися на розгляді (16 – надійшли до ВРП після 23 червня 2020 року, строк розгляду яких закінчувався у липні 2020 року, 2 – продовжено строк розгляду) та 1 запиту, який за формою та змістом не відповідав вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 46 запитів, відмовлено у задоволенні 11 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 14 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 27 липня 2020 року).

 Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- відомостей про кількість внесених подань Президенту України про призначення суддів на посади за відповідний період часу;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг стосовно суддів, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, ухвалених Вищою радою правосуддя/Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання ВРП повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг і звернень, надісланих до Ради заявниками;

- відомостей  про порядок здійснення реєстрації документів у Раді;

- інформації щодо роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя;

- документів, отриманих Радою від судів, громадських об’єднань з пропозиціями і зауваженнями до проєкту Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки, розробленого Національним агентством з питань запобігання корупції;

- публікацій, розміщених на офіційному вебсайті Ради тощо.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради; її не створено під час виконання ВРП законодавчо визначених повноважень Ради, а також з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, необхідності  надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян

 

Українська
Дата: 
П'ятниця, 7 Серпень, 2020