X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у серпні 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у серпні 2020 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

У серпні 2020 року на розгляд надійшло 49 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 40 (електронною поштою – 34, засобами поштового зв’язку – 6);

- від юридичних осіб – 1 засобами поштового зв’язку;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 7 (електронною поштою – 3, засобами поштового зв’язку – 4);

- від представників засобів масової інформації – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку – 1);

У звітному періоді розглянуто 58 запитів на інформацію (з урахуванням 14  запитів, строк виконання яких закінчувався у серпні 2020 року).

 

За результатами розгляду надано інформацію на 43 запити,  відмовлено у задоволенні 10 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації та 4 запити за формою та змістом не відповідали вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Наразі 5 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 серпня 2020 року).

 

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг відносно суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та її органами, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- стану та результатів розгляду звернень (скарг), надісланих до Ради заявниками;

- відомостей щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів та результатів розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- інших питань, що стосуються діяльності Вищої ради правосуддя та секретаріату Ради;

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради; її не створено під час виконання ВРП законодавчо визначених повноважень Ради, а також з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим вказаним Законом, необхідності  надання роз’яснень з правових питань.

 

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                                В.А. Максімова

Українська
Дата: 
П'ятниця, 4 Вересень, 2020