X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у травні 2018 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У травні 2018 року на розгляд надійшов 81 запит на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 65 (електронною поштою - 40, поштовим зв’язком - 20, телефоном - 2, подано запитувачем особисто - 3);

- від представників засобів масової інформації - 3 (електронною поштою - 2, подано представником засобів масової інформації особисто - 1);

- від юридичних осіб - 2 (електронною поштою - 1, поштовим зв’язком - 1);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) - 11 (поштовим зв’язком - 2, подано представником організації особисто - 9).

У звітному періоді розглянуто 77 запитів на інформацію з урахуванням 10 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 23 квітня 2018 року та строк розгляду яких закінчувався в травні 2018 року.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 45 запитів, з яких 2 запита було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом не відповідали запитам на інформацію в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовлено у задоволенні 30 запитів, 2 запита надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 14 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 травня 2018 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- перебування на розгляді Ради подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відрядження суддів, як тимчасового переведення до інших судів того самого рівня і спеціалізації;

- внесення Президентові України подань про призначення суддів на посади;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на суддів за відповідний період часу, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих Радою рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- надання інформації про надходження до Ради повідомлень суддів про втручання в їх діяльність, як суддів щодо здійснення правосуддя;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні 30 запитів на інформацію, зокрема, у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, а також коли запити не відповідали вимогам частини першої статті 19 вказаного Закону, - запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Четвер, 7 Червень, 2018