X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у вересні 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у вересні 2020 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У вересні 2020 року на розгляд надійшов 41 запит на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 34 (електронною поштою – 27, засобами поштового зв’язку – 6, телефонного зв’язку – 1);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 6 (електронною поштою – 4, засобами поштового зв’язку – 2);

- від представників засобів масової інформації – 1 електронною поштою – 1.

У звітному періоді розглянуто 37 запитів на інформацію (з урахуванням 5 запитів, що надійшли до Вищої ради правосуддя після  26 серпня 2020 року і строк виконання яких закінчувався у вересні 2020 року) та 3 запитів, які за формою та змістом не відповідали вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 29 запитів, відмовлено у задоволенні 7 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того,  9 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 24 вересня 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг стосовно суддів, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- відомостей про кількість внесених подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів за відповідний період часу;

- інформації щодо суддів, переведених до новоутворених апеляційних судів;

- стану та результатів розгляду звернень (скарг), надісланих до Ради заявниками;

- інформації щодо діяльності радників і помічників Голови/заступника голови Вищої ради юстиції ( правосуддя);

- інших питань, що стосуються діяльності Вищої ради правосуддя та її секретаріату.

 

 

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень, з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим Законом України «Про доступ до публічної інформації» та стосовно надання роз’яснень з правових питань.

 

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                            В.А. Максімова

Українська
Дата: 
Середа, 7 Жовтень, 2020