X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у жовтні 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у жовтні 2020 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У жовтні 2020 року на розгляд надійшов 49 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 40 (електронною поштою – 32, засобами поштового зв’язку – 5, телефонного зв’язку – 2, доставлено до приміщення Ради запитувачем особисто – 1);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку – 1);

- від представників засобів масової інформації – 7 (електронною поштою – 4, засобами поштового зв’язку – 3).

У звітному періоді розглянуто 52 запити на інформацію (з урахуванням 9 запитів, що надійшли до Вищої ради правосуддя після 24 вересня 2020 року і строк виконання яких закінчувався у жовтні 2020 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 37 запитів, відмовлено у задоволенні 15 запитів.

Крім того, 6 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 28 жовтня 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- кількості поданих суддями заяв про відставку за відповідний період;

- відомостей щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів за результатами розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг стосовно суддів та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду звернень (скарг), надісланих до Ради заявниками;

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо їх кількісного складу та виплати їм винагороди;

- інших питань, що стосуються діяльності Вищої ради правосуддя.

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень та необхідністю надання роз’яснень з правових питань.

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                            В.А. Максімова

Українська
Дата: 
Четвер, 5 Листопад, 2020