X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у листопаді 2020 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у листопаді 2020 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У листопаді 2020 року на розгляд надійшло 33 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 28 (електронною поштою – 22, засобами поштового зв’язку – 6);

- від юридичних осіб – 2 електронною поштою;

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 2 (електронною поштою – 1, засобами поштового зв’язку – 1);

- від представників засобів масової інформації – 1 електронною  поштою.

У звітному періоді розглянуто 30 запитів на інформацію (з урахуванням 6 запитів, що надійшли до Вищої ради правосуддя після 28 жовтня 2020 року, строк виконання яких закінчувався у листопаді 2020 року та 1 запиту, який за формою та змістом не відповідав вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 22 запити, відмовлено у задоволенні 7 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 9 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 24 листопада 2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- отримання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- відомостей щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів за результатами розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- стану та результатів розгляду звернень (скарг), надісланих до Ради заявниками;

- прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- інформації про залишені без розгляду дисциплінарні скарги членами Ради, за відповідний період часу;

- оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником яких є Вища рада правосуддя;

- інших питань, що стосуються діяльності Вищої ради правосуддя.

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень, з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим Законом України «Про доступ до публічної інформації» та стосовно надання роз’яснень з правових питань.

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                                      В.А. Максімова

Українська
Дата: 
Четвер, 3 Грудень, 2020