X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2020 році

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у 2020 році

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Раді у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У 2020 році на розгляд надійшло 704 запити на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб

 – 615 (електронною поштою – 496,   засобами: поштового зв’язку – 103, телефонного зв’язку – 6, подано запитувачами особисто – 10);

 - від юридичних осіб – 12 (електронною поштою – 7, засобами поштового зв’язку – 5);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 43 (електронною поштою – 27, засобами поштового зв’язку – 16).

- від представників засобів масової інформації – 34 (електронною поштою – 27, засобами поштового зв’язку – 7);

У звітному періоді розглянуто 703 запити на інформацію (з урахуванням 11 запитів, що залишалися на розгляді (строк розгляду закінчувався у січні 2020 року) та 20, які за своєю формою та змістом не відповідали вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду запитів: надано інформацію на 553 запити,  відмовлено у задоволенні 134 запитів, 16 запитів надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації. Крім того, 12 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 24 грудня  2020 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- відомостей про кількість внесених подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів за відповідний період часу;

- надходження подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та результатів їх розгляду;

- інформації щодо суддів, переведених до новоутворених апеляційних судів;

- повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення  правосуддя;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- оприлюднення на офіційному вебсайті Ради інформації щодо оперативних результатів розгляду питань порядку денного засідань Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, а також щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за рішеннями цих Дисциплінарних палат та інших публікацій, розміщених на офіційному вебсайті Ради;                      

- інформації щодо роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя;

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання (призначення) на посади, виплати та отримання винагороди, відрахування зі штату;

- інформації про залишені без розгляду дисциплінарні скарги членами Ради, за відповідний період часу;

- стану та результатів розгляду звернень (скарг), надісланих до Ради заявниками;

- інформації щодо діяльності радників і помічників Голови/заступника голови Вищої ради юстиції ( правосуддя);

- оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником яких є Вища рада правосуддя;

- інших питань, що стосуються діяльності Вищої ради правосуддя та її секретаріату.

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, у разі коли запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень, а також з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим Законом України «Про доступ до публічної інформації» та необхідністю надання роз’яснень з правових питань.

 

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                                      В.А. Максімова

 

Українська
Дата: 
Середа, 6 Січень, 2021