X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у січні 2021 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у січні 2021року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У січні 2021 року на розгляд надійшов 41 запит на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 39 (електронною поштою – 27, засобами поштового зв’язку – 11, подано запитувачем особисто – 1);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 1 електронною поштою ;

- від представників засобів масової інформації – 1 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 44 запити на інформацію (з урахуванням 12 запитів, що надійшли до Вищої ради правосуддя після 24 грудня 2020 року, строк виконання яких закінчувався у січні 2021 року та 2 запитів, які за формою та змістом не відповідали вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

За результатами розгляду надано інформацію на 39 запитів, відмовлено у задоволенні 3 запитів, 2 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації.

Крім того, 9 запитів залишилися на опрацюванні (строк розгляду 1 запиту продовжено та 8 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 січня 2021 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- статистичних даних про кількість дисциплінарних скарг стосовно суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності у 2020 році;

- отримання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення  правосуддя;

- відомостей про кількість осіб, стосовно яких у 2020-2021 роках  розглянуто рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно внесення подань Президентові України про призначення їх на посади суддів;

- прізвищ членів Вищої ради правосуддя (доповідачів), на розгляді яких знаходяться дисциплінарні скарги щодо дій суддів;

- надходження до Вищої ради правосуддя звернень (скарг), стану та результатів їх розгляду;

- діяльності членів Вищої ради правосуддя, зокрема щодо дати початку повноважень, закінчення строку повноважень та суб’єктів їх обрання (призначення) на посади.

- інших питань, що стосуються діяльності Вищої ради правосуддя.

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, у разі коли запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень та необхідністю надання роз’яснень з правових питань.

 

 

 

Управління по роботі зі зверненнями,

запитами на інформацію та забезпечення

організації особистого прийому громадян                             В.А. Максімова

Українська
Дата: 
П'ятниця, 5 Лютий, 2021