X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у лютому 2021 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у лютому 2021 року

 

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У лютому 2021 року на розгляд надійшло 53 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 44 (електронною поштою – 32, засобами поштового зв’язку – 10, подано запитувачами особисто – 2);

-  від юридичних осіб – 1 електронною поштою;

- від представників засобів масової інформації – 7 (електронною поштою – 6, засобами поштового зв’язку – 1).

У звітному періоді розглянуто 54 запити на інформацію з урахуванням  9 запитів, що залишалися на опрацюванні (строк розгляду 1 запиту було продовжено, 8 – надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 січня  2021 року), строк виконання яких закінчувався у лютому 2021 року.

За результатами розгляду надано інформацію на 34 запити, відмовлено у задоволенні 7 запитів, 7 запитів надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації, 6 запитів за формою та змістом не відповідали вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, 8 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 23 лютого 2021 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- статистичних даних про кількість дисциплінарних скарг стосовно суддів, відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- отримання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- розгляду у Раді законопроєктів та затвердження Консультативних висновків щодо них;

- діяльності робочої групи з узагальнення практики Вищої ради правосуддя щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- надходження до Вищої ради правосуддя звернень (скарг), стану та результатів їх розгляду;

- встановлення коефіцієнтів навантаження під час здійснення автоматизованого розподілу справ для Голови Вищої ради правосуддя, заступника Голови Ради та членів Ради;

- обрання (призначення) на посади та  звільнення з посад членів Вищої ради правосуддя, виплати їм винагороди;

- інформації з питань діяльності секретаріату Ради тощо.

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема у разі коли запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень та необхідності надання роз’яснень з правових питань.

 

 

 

Заступник начальника управління - 

завідувач відділу по роботі зі

зверненнями управління по роботі зі

зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого                                                                 

прийому громадян                                                                                                                   Л.Р. Яким’як 

 

Українська
Дата: 
Четвер, 4 Березень, 2021