X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у квітні 2021 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у квітні 2021 року

 

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя (далі також – Рада) у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У квітні 2021 року на розгляд до Ради надійшло 43 запити на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

 – 38 електронною поштою;

- від представників засобів масової інформації – 5 електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 45 запитів на інформацію з урахуванням 7 запитів, що залишалися на опрацюванні (надійшли до Ради після 29 березня 2021 року), строк виконання яких закінчувався у квітні 2021 року.

За результатами розгляду надано інформацію на 33 запити, відмовлено у задоволенні 5 запитів, 4 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації, 3 запити за формою та змістом не відповідали вимогам предмета Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, 5 запитів залишилися на опрацюванні (надійшли до Вищої ради правосуддя після 28 квітня 2021 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей та документів, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- розгляду у Раді рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення на посаду судді;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг стосовно суддів, стану та результатів їх розгляду;

- застосування дисциплінарних стягнень до суддів відповідно до рішень, прийнятих Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя та Дисциплінарними палатами Ради, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- розгляду у Раді законопроєктів та затвердження Консультативних висновків до них;

- питань діяльності секретаріату Ради тощо.

Вищою радою правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема з підстав, що Рада як розпорядник не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, а також необхідності надання роз’яснень з правових питань.

У Вищій раді правосуддя відмовлено у задоволенні запитів, зокрема у зв’язку з тим, що запитувану інформацію не створено під час виконання Радою законодавчо визначених її повноважень, з підстав невідповідності предмета запитів вимогам, встановленим Законом України «Про доступ до публічної інформації» та стосовно надання роз’яснень з правових питань.

 

В.о. заступника начальника управління –

завідувача відділу по роботі зі

зверненнями управління по роботі зі

зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого

прийому громадян                                                                                І.В. Банченко

Українська
Дата: 
Четвер, 6 Травень, 2021