X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у квітні 2018 року

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у квітні 2018 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У квітні 2018 року на розгляд надійшло 48 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб – 36 (електронною поштою – 19, поштовим зв’язком – 12, особисто запитувачем – 5);

- від представників засобів масової інформації – 6 (електронною поштою – 4, поштовим зв’язком – 2);

- від юридичних осіб – 1 особисто представником органу;

- від об’єднань громадян – 5 (електронною поштою – 4, поштовим зв’язком – 1).

У звітному періоді розглянуто 48 запитів на інформацію з урахуванням 10 запитів, що залишилися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 27 березня 2018 року.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 41 запит, відмовлено у задоволенні 7 запитів. Крім того, 10 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 23 квітня 2018 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що перебувають у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема щодо:

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на суддів за відповідний період часу, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених у процесі виконання Радою повноважень, передбачених законодавством;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17;

- господарської діяльності Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію у зв’язку з тим, що вони не відповідали вимогам частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», – запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не була отримана або створена в процесі виконання Радою своїх повноважень, зокрема, шляхом узагальнення чи аналітичної обробки даних, і не перебуває у її володінні).

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Субота, 5 Травень, 2018