X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2017 році

Звіт

про виконання Вищою радою правосуддя Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у 2017 році

 

Розгляд запитів на інформацію у Раді у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У 2017 році на розгляд надійшло 620 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб — 481 (електронною поштою — 328, поштою — 118, подано особисто запитувачем — 23, телефоном — 11, факсом — 1);

-від представників засобів масової інформації — 47 (електронною поштою — 37, поштою — 7, подано особисто представником — 3).

-від юридичних осіб — 24 (електронною поштою — 10, поштою — 14);

- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи — 68 (електронною поштою — 42, поштою — 25, подано особисто представником громадської організації — 1).

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 484 запити, відмовлено у задоволенні 111 запитів, 13 запитів надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації, 2 запити було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом вони не відповідали запитам на інформацію в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації». Крім того, 10 запитів перебувають на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 26 грудня 2017 року).

На запити надавалась інформація, яка знаходиться у володінні Вищої ради правосуддя та стосувалась відомостей щодо:

- діяльності Вищої ради правосуддя;

- кандидатів у члени Вищої ради правосуддя;

 - порядку проведення засідань Дисциплінарних палат і Ради та застосування дисциплінарних стягнень до суддів згідно з рішеннями, прийнятими Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя;

- скарг, переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції до Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя);

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на суддів та прийнятих Радою рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема, звільнення з посад за відповідний період;

- результатів розгляду надісланих Національним агентством з питань запобігання корупції приписів про порушення суддями вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону;

- кількості поданих до Ради заяв про перевірку суддів у порядку Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та результатів розгляду Вищою радою юстиції дисциплінарних справ, відкритих за такими заявами;

- надання копій рішень, прийнятих Вищою радою правосуддя, а також інших документів, створених в процесі виконання Радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством;

- здійснення реєстрації та автоматизованого розподілу дисциплінарних скарг у Раді;

- стану та результатів розгляду скарг, раніше надісланих до Ради заявниками, а також переданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання вимог пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- надіслання зразків дисциплінарної скарги та заяви щодо несумісності;

- отримання Вищою радою правосуддя (Вищою радою юстиції) міжнародної технічної допомоги у 2015–2017 роках;

- публікацій, розміщених на офіційному сайті Ради тощо.

Вища рада правосуддя відмовляла у задоволенні запитів на інформацію у зв’язку з тим, що вони не відповідали вимогам частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», — запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (зокрема щодо надання роз’яснень  законодавства та втручання в діяльність судів і суддів).

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію

та забезпечення організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
П'ятниця, 5 Січень, 2018