X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою правосуддя Закону України «Про доступ до публічної інформації» у січні 2019 року

Звіт
про виконання Вищою радою правосуддя Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у січні 2019 року

 

Розгляд запитів на інформацію у Вищій раді правосуддя у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У січні 2019 року на розгляд надійшло 50 запитів на інформацію, з них:

- від фізичних осіб

- 42 (електронною поштою – 35, поштовим зв’язком  – 4, телефоном – 2, подано запитувачем особисто – 1);

- від представників засобів масової інформації – 5 електронною поштою;

- від юридичних осіб – 2 (електронною поштою – 1, поштовим зв’язком – 1);

- від об’єднань громадян (громадських організацій) – 1 поштовим зв’язком.

У звітному періоді розглянуто 41 запит на інформацію з урахуванням 4 запитів, що залишалися на розгляді у зв’язку з надходженням їх до Вищої ради правосуддя після 26 грудня 2018 року та строк розгляду яких закінчувався у січні 2019 року.

За результатами розгляду запитів надано інформацію на 29 запитів, з яких 1 запит було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом не відповідав запиту на інформацію в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовлено у задоволенні 12 запитів.

Крім того, 13 запитів залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради правосуддя після 25 січня 2019 року).

Інформацію надано на запити, які стосувалися відомостей, що знаходяться у володінні Вищої ради правосуддя, зокрема:

- кількості подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями щодо звільнення суддів на підставі підпункту 4 пункту 16розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, що надійшли до Вищої ради правосуддя, та прийнятих Радою рішень про звільнення суддів;

- щодо форм реалізації Радою модуля «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- надходження до Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, а також відкритих у Раді дисциплінарних справ та прийнятих рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

- інформації щодо надіслання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомлень про прийняті у межах дисциплінарного провадження рішень Ради та Дисциплінарних палат Ради для долучення до суддівського досьє, а також відомостей про винесені членами Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя ухвал про залишення без розгляду скарг (заяв) щодо поведінки суддів;

- стану та результатів розгляду скарг, надісланих до Ради;

- надіслання зразка скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарної скарги), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17.

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні запитів на інформацію, зокрема у зв’язку з тим, що запитувана інформація згідно з вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є службовою інформацією Ради, та з підстав невідповідності запитів вимогам, встановленим частиною першою статті 19 вказаного Закону, а саме запитувана в них інформація не є публічною інформацією Вищої ради правосуддя (не знаходиться у її володінні).

 

Управління по роботі зі зверненнями,
запитами на інформацію та забезпечення
організації особистого прийому громадян

Українська
Дата: 
Четвер, 7 Лютий, 2019