X
Введіть слово для пошуку

Звіт про виконання Вищою радою юстиції Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2013 році

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Вища рада юстиції оприлюднює звіт про розгляд запитів на публічну інформацію, що надійшли до ВРЮ протягом 2013 року.

За період з 4 січня до 31 грудня 2013 року на розгляд надійшло 86 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

від фізичних осіб — 72 (електронною поштою — 34, поштою — 38);

від юридичних осіб (представників засобів масової інформації) — 8, (електронною поштою — 6, поштою — 2);

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи — 6, (електронною поштою — 1, поштою — 5).

Усі запити на інформацію розглянуто в установлений законодавством строк.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 41 запит, відмовлено у задоволенні 37 запитів та надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації — 8 запитів.

Запити, зокрема, стосувалися таких документів та інформації, що перебуває у володінні Вищої ради юстиції:

рішень Вищої ради юстиції;

результатів розгляду Радою звернень заявників;

щодо порядку прийому громадян керівництвом Вищої ради юстиції;

документів, що регламентують роботу структурного підрозділу секретаріату Вищої ради юстиції по забезпеченню роботи із запитами на інформацію і роботу дисциплінарної секції Вищої ради юстиції та їх керівників;

стосовно розгляду заяв та скарг громадян щодо порушення головами судів своїх адміністративних обов’язків;

результатів проведених Вищою радою юстиції перевірок;

щодо адреси веб-сайту Вищої ради юстиції, фінансового забезпечення його ведення;

кошторису секретаріату Вищої ради юстиції та інформації щодо використання бюджетних асигнувань на зарплату працівників секретаріату Ради.

Вища рада юстиції відмовляла у задоволенні запитів на інформацію у таких випадках: запити не відповідали вимогам частини п’ятої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог частини другої статті 6 названого Закону; запитувана інформація не є публічною інформацією Вищої ради юстиції (зокрема щодо організації діяльності судів; загальної кількості юристів в Україні; вакантних місць суддів у судах України; притягнутих до відповідальності фахівців у галузі права; порядку виправлення помилки у виконавчому листі).

Українська
Файл: 
Дата: 
Середа, 16 Січень, 2013